ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS)

 

Ισολογισμός λογιστικού έτους 2013
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014


ibhellas.gr banner